ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ PEA.49-006856
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
01/02/2562 09:00
01/02/2562 13:30
กฟต.แคมป์สน
056-029415 , 056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด