ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวตะพานหน้าโรงพยาบาล อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
24/07/2564 09:00
22/07/2564 16:30
กฟอ.หัวตะพาน
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด