ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 3 แม่น้ำคู้ ฝั่งอ่างหนองปลาไหล
ตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า แก้ไขปัญหาไฟฟ้าแรงดันตก
25/12/2561 09:00
25/12/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ