ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า อบต.บ้านขาวถึง ท้ายบ้านดู่ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ถนนอุดร-บ้านผือฝั่งขวา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง) ถนนอุดร-บ้านผือฝั่งขวา BPU2S-16 ท้ายบ้านดู่ ถึง BPU2S-18 หน้า อบต.บ้านขาวตลอดไลน์ท้ายบ้านดู่ ตลอดทั้งแนว รวมถึงตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 17:00 น.เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ก่อน
15/02/2562 09:00
15/02/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327995-6
กฤษธิชัย หนูราช
ลำดับดาวน์โหลด