ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าวังพร้าว
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดังนี้
เวลา 08.30 - 17.00 น. กลุ่มบ้านตาลเครื่องชั่ง
PPS คอนกรีต
บ้านพักอัฏฐารีย์
คอนกรีต 881
รร.ซอมพออินทร์
ห้องแถว
อู่แต้ม ซ่อมรถ
ห้องเย็นสีดา
ไฟดับ 2 ช่วงเวลา 08.30-09.30 น.และ 16.00-17.00 น. ดังนี้
ห้องเย็น NPB
หลัง ตัดไลน์ ทุ่งหลุก ทั้งหมด
รร.ฟอร์จูน
ร้านอาหารปลาสาละวิน
ไลน์ ซิงเกิลเข้าสวน ที่นา งาน คขก.
บจก.ลีโอฟู้ดส์
หม้อแปลง 50 KVA ก่อนลีโอฟู้ดส์ (แจ้ง ผญบ.)
ผชฟ.ที่เป็นร้านค้า ทั้งตรงข้ามและเยื้องตลาดต้นแหน(เช่นร้านกาแฟ)
โรงแรมม๋วนใจ
13/06/2564 08:30
13/06/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ