ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบางตะเภา ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟจุดที่ล่อแหลม
22/01/2563 09:00
22/01/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622,0897299103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด