ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองไผ่ หมู่5 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
23/05/2563 09:00
23/05/2563 15:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด