ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่1 ต.บ้านแพน อ.เสนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
26/01/2564 08:30
26/01/2564 14:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด