ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณฝั่งขวาของถนนสาย ท่าพะเนียด-บ่อพลอย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะดำเนินการปักเสา 22 เมตร ของระบบสายส่ง 115 kV จำนวน 45 ต้น ฉะนั้นในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับตามรายละเอียด ดังนี้
บ้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจ ร้านค้า บริเวณฝั่งขวาของถนนสาย ท่าพะเนียด-บ่อพลอย
- ม.3 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- ม.4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- ม.5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- บริษัท TSM Bio Emnergy
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการในวันเวลาดังกล่าว และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเข้าระบบจำหน่ายตามปกติในทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
26/05/2563 08:00
26/05/2563 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 034-511541, 034-512555, 034-512556 โทรสาร 034-518475 ช่างผู้ควบคุมงาน นายประพันธ์ โลหะรัตน โทร. 081-8613320
สุพจน์ เอื้อเฟื้อ