ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กม.0 ถึง หน้าบริษัท ทักษิณปาล์ม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤสจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณถนนสายสุราษฎร์ฯ - พุนพิน ช่วง กม.0 ซอยธราธิดี (ฝั่งขาเข้าเมืองสุราษฎร์ฯ ) ถึง บริเวณท่าล้อน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยหากการไฟฟ้า ฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโปรดอย่าปฏิบัติงานใด ๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
26/11/2564 09:00
26/11/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง