ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกอีซูซุ ถึงบ้านคลองกระจัง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำรื้อถอนสวิทช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณหน้าวัดถ้ำเขาปรางค์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่บริเวณสี่แยกอีซูซุ ถึงบ้านคลองกระจัง ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
27/04/2563 08:00
27/04/2563 12:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง