ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ท่าอิบุญ,รร.บ้านวังมล,บ.น้ำลวดพัฒนา ม.10,บ.ท่าแดง,รพ.สต.วังมล,อบต.ท่าอิบุญ,บ.วังมล
ดับไฟก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/01/2565 09:00
15/01/2565 17:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด