ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสะอาด บริเวณใกล้โรงเรียน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณใกล้ๆโรงเรียนบ้านสะอาด โดยการปลด PG แรงต่ำ
15/02/2561 09:00
15/02/2561 16:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
042-244101
วาโย ภัทรพิสุทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด