ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโนนตะแบก ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ถึง จุดแปลงปลูกผัก อบต.สังขะ จ.สุรินทร์
เรียนผู้ใช้ไฟทุกท่าน
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสังขะ มีแผนที่จะดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 5 สถานีไฟฟ้าสังขะ เพื่อทำการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12.20 เมตร จำนวน 25 ต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสังขะ จึงมีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงทำให้ ผู้ใช้ไฟที่อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนตะแบก ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และ พื้นที่บางส่วน จากบ้านโนนตะแบกถึงจุดแปลงปลูกผัก อบต.สังขะ ไฟดับและได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานในครั้งนี้
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากการดับไฟปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
30/04/2563 07:30
30/04/2563 17:30
กฟอ.สังขะ
044571237
สุพัฒน์ นิยมไทย