ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าตลาด ถึง ซอยเทศบาล 48 ค หมู่ 5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระอยง
ดับไฟเพื่อทำการติดตั้งหม้อปลง บริเวณหน้าตลาด ถึง ซอยเทศบาล 48 ค หมู่ 5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระอยง
26/04/2565 08:00
26/04/2565 17:00
กฟจ.ระยอง
038-601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด