ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 8 เหนือ
ผกป.กฟส.อ.นฒ.มีแผนงานที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ เป็น 100 เควีเอ รื้อถอนสายแรงต่ำและพาดสายแรงต่ำเพิ่มขนาด บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
13/11/2563 08:30
13/11/2563 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง