ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปราสาทพร ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านปราสาทพร ต.หนองปล่อง จ.บุรีรัมย์
13/11/2563 08:30
13/11/2563 16:30
กฟอ.นางรอง
0899470223
อนุสรณ์ สุขพลาพร