ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ สับเปลี่ยนหม้อแปลง และเพิ่มขนาดหม้อแปลง บริเวณบ้านวังใหม่ ซอย 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านวังใหม่ ซอย 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.– 12:00 น.
04/06/2563 09:00
04/06/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ