ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไทรบุรี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ สามแยกสำโรง ถึง สวนเถ้าแก่
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปลดเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ลดผลกระทบไฟดับบริเวณกว้าง
ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะดับไฟ 2 ช่วงเวลา
ช่วงที่1 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 10.00น. และ
ช่วงที่2 ตั้งแต่เวลา 16.00น. – 17.00น.
บริเวณพื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ถนนไทรบุรี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
ตั้งแต่ สามแยกสำโรง ถึง สวนเถ้าแก่ และซอยแยกย่อย ทั้งหมด
- ถนนไทรบุรี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา (ซอยเลขคี่) ตั้งแต่ซอย 1 ไทรบุรี ถึงซอย 51 ไทรบุรี
- ซอยริมคลองสำโรง
- ถนนกำแพงเพชร ,ถนนฉวาง ,ถนนบ้านดอน
17/12/2564 08:30
17/12/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม