ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.มหิดล ตั้งแต่ สะพานลอยหน้าหมู่บ้านนันทนา ถึง หน้าศูนย์ซ่อมรถ MG
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
21/09/2564 09:00
21/09/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่
053-241816 , 053-241226
พีระวัฒน์ อินต๊ะหมุ้น
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ