ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดเลียบ ถึง โรงแรมกรีนปาร์ค ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟใหม่บริเวณ หน้าหน้าวัดเลียบ ถึง โรงแรมกรีนปาร์ค ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 7 วัน ได้แก่ 8,13,30 มกราคม 2564,และวันที่ 7,16,22 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เเวลา 07.30 น.-16.30 น.
22/02/2564 07:30
22/02/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด