ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนวัดต่ำ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อติดตั้งรีโครสเซอร์
04/12/2562 12:00
04/12/2562 17:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด