ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณซอยโรงแรมไดอาน่า แมคโครเจมส์แกลลอรี่
งานปักเสาพาดสาย 185 SAC รองรับงานจ่ายไฟเทอร์มินอล 21
16/02/2561 09:00
16/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ