ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาน้ำโครม ม.5 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
ดับไฟเพื่อปรับปรุ่งระบบจำหน่าย
19/02/2564 08:30
19/02/2564 16:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ