ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำโท้ง-บ้านท่าขี้ควาย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 14.30 เมตร จำนวน 70 ต้น บริเวณหน้าวัดน้ำโท้งถึงก่อนถึงวัด วังสิงห์คำ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ บ้านน้ำโท้งซอย 1-10, วัดน้ำโท้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านสบแม่ข่า, ร้านน้ำโท้งคาเฟ่, Paya วิลล่า, ร้านเก๊ามะเกี๋ยง, ร้านตีนไก่ซุปเปอร์บ้านท่า, บ้านทิพย์ช้าง, บ้านท่าวังศรี(ทั้งหมด) , โรงเรียนบ้านวังศรี และ บ้านท่าขี้ควาย(ทั้งหมด)
05/05/2565 09:00
05/05/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-4410093
ปิยณัฐ วรรณประเวช