ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหัวสะพานบ้านยา - บ้านยา ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหัวสะพานบ้านยา - บ้านยา ม.6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งรีโครสเซอร์ ติดตั้งที่ครอบหัวบุชชิ่งหม้อแปลง ติดตั้งที่ครอบหัวล่อฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์กันนก และเพิ่มลูกถ้วย ต้น DDE
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ ซุปเปอร์ชีป สาขาบ้านยา, โครงการศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ บ้านพอน,โครงการพนาสนธิ์ บ้านบางโจ, บริษัท จันทร์แสง 2021 จำกัด และบ้านยา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Ya Bridge - Baan Ya On Friday, 14 May 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Super Cheap (Baan Ya Branch), Supalai Palm Springs at Baan Pon, Phanason Village at Baan BangJo, Phuket Junsaeng 2021 Company and Baan Ya
14/05/2564 09:00
14/05/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร