ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า กศน. ถึง แยกหอนาฬิกา ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
05/01/2564 09:00
04/01/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด