ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ป่าตอง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว • จากโรงแรม Seaview patongก่อนขึ้นสะพานคอรัลบีช ถึง ทางโค้งโรงแรมอวีสต้าไตรตรัง ไฟดับ ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.และ 16.00-17.00น. • ตั้งแต่โรงแรมอวีสต้าไตรตรังถึงพาราไดซ์บีชไตรตรัง ไฟดับ เวลา 09.00-17.00 น.
PEA ป่าตอง
ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
- วันศุกร์ ที่14 พฤษภาคม 2564
- บริเวณสถานที่ไฟฟ้าดับ ดังนี้

• จากโรงแรม Seaview patongก่อนขึ้นสะพานคอรัลบีช ถึง ทางโค้งโรงแรมอวีสต้าไตรตรัง
ไฟดับ ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.และ 16.00-17.00น.

• ตั้งแต่โรงแรมอวีสต้าไตรตรังถึงพาราไดซ์บีชไตรตรัง
ไฟดับ เวลา 09.00-17.00 น.

ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง 076-345574
14/05/2564 09:00
14/05/2564 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
อลงกรณ์ กองธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1PEA ป่าตอง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ - วันศุกร์ ที่14 พฤษภาคม 2564 - บริเวณสถานที่ไฟฟ้าดับ ดังนี้ • จากโรงแรม Seaview patongก่อนขึ้นสะพานคอรัลบีช ถึง ทางโค้งโรงแรมอวีสต้าไตรตรัง ไฟดับ ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.และ 16.00-17.00น. • ตั้งแต่โรงแรมอวีสต้าไตรตรังถึงพาราไดซ์บีชไตรตรัง ไฟดับ เวลา 09.00-17.00 น. ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง 076-345574