ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง รื้อถอนและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้มีไฟฟ้าดับ ตั้งแต่บ้านห้วยไคร้ จนถึงปลายสายบ้านสันกองเสา (ตามแผนผังแนบ)
25/05/2562 08:30
25/05/2562 16:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กฤตพัส ธรรมชัย