ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นวัดป่าไพวรรณวราราม บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
24/05/2564 09:00
24/05/2564 13:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด