ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านโชคฤทัย ซ.คลองมะเดื่อ 6/2 หมู้บ้านอิ่มอัมพร
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านโชคฤทัย ซ.คลองมะเดื่อ 6/2 หมู้บ้านอิ่มอัมพร เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
15/03/2563 09:00
15/03/2563 12:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด