ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองขอน ถึง บ้านรัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
25/05/2565 09:00
25/05/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด