ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางรถไฟห้วยขวาง ถึง วัดทุ่งละหาร
ดับไฟเพื่อนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายเสา เปลี่ยนสายแรงสูง
26/11/2562 08:00
26/11/2562 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
อนุวัตร สระพัง