ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนช้างเผือก ซอย 4
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
01/10/2563 08:30
01/10/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด