ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่นภาดอยรีสอร์ท ถึง ป่าช้าเก๊าเดื่อ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่นภาดอยรีสอร์ท ถึง ป่าช้าเก๊าเดื่อ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น.
19/05/2565 08:00
19/05/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-4410093
ปิยณัฐ วรรณประเวช
ลำดับดาวน์โหลด
119-05-65 ทั้งวัน
219-05-65 1 ชม.