ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้(ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง ซอยโรงแรมเรดโรส
วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
เพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115kV ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า
10/07/2564 09:00
10/07/2564 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226/053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1...