ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกโคกตาล ต.นิคมพัฒนา
ย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อขยายถนน 4 เลน
18/01/2562 09:00
18/01/2562 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045671244
เรวัต วงศ์พรหมพิริยะ