ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
เพื่อปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรง วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
รายการที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 17.00น.
บริเวณ ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา บ้านสวนตูล ตั้งแต่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ถึง ถนนสงขลา-นาทวี ซอย1
- บ้านสวนตูล ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
- ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
- ถนนสงขลา-นาทวี ซอย1,3 และ5
- ซอยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 2 ดับไฟ 2 ช่วงเวลา
ช่วงที่1 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 10.00น. และ
ช่วงที่2 ตั้งแต่เวลา 16.00น. – 17.00น.
บริเวณ ถนนไทรบุรี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ สามแยกสำโรง ถึง สวนเถ้าแก่ และซอยแยกย่อย ทั้งหมด
- ถนนไทรบุรี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา (ซอยเลขคี่) ตั้งแต่ซอย 1 ไทรบุรี ถึงซอย 51 ไทรบุรี
- ซอยริมคลองสำโรง
- ถนนกำแพงเพชร ,ถนนฉวาง ,ถนนบ้านดอน
10/01/2565 08:30
10/01/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2แผนผัง 2
3ประกาศดับไฟ