ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แรงสูงแยกบริเวณบ้านนางัว,บ้านดอนบาก
โดยการเปลี่ยนขนาดสายจากสายอลูมิเนียมเปลือย (ACSR) ขนาด 50 ตารางมิลิเมตร เป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) สายขนาด 50 ตารางมิลิเมตร ในไลน์สายแยกบ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
23/11/2563 09:00
23/11/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
042-591-243
พรชัย พานันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ