ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณ ซอยทวีชัย 5-6
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบริเวณ ซอยทวีชัย ๕
และ ซอยทวีชัย ๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
27/02/2563 09:00
27/02/2563 12:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด
1ซอยทวีชัย 5-6