ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านมาสเตอร์ไลฟ์ หมู่ 8 ตำบลท่าตูม
งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชำรุด
05/12/2562 13:00
05/12/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน