ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณหน้าคลัง7/11
แก้ไขเสาแรงสูงหัก/คอนหัก3ท่อน
05/10/2563 11:00
05/10/2563 16:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด