ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ป่าตึงงาม ม.18, บ.ริมลาว ม.3, โรงเรียนริมลาว และ บ้านนาคาเฟ่
ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านป่าตึงงาม ม.18
10/05/2565 08:30
10/05/2565 17:00
กฟอ.แม่ลาว
053-183851
จิตตินันท์ จิตสง่า
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ