ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าผา ม.5 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ดับไฟ เพื่่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านท่าผา ช่วงประปาฯถึงเถินปาร์ค
13/07/2564 08:00
13/07/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด