ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ถึง สำนักสงฆ์วังเฮือ
ดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สามแยกผาลาด ให้รับไฟจาก สถานีไฟฟ้าแม่เมาะ
20/11/2562 09:00
20/11/2562 14:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์