ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปั๊มเมธาพันธ์ , อู่ชัยพัฒนายางยนต์ ,ลานข้าวทวีชัยพืชผล , สิทธิโชคค้าวัสดุ , สิทธิพรวัสดุก่อสร้าง
บริเวณปั๊มเมธาพันธ์ , อู่ชัยพัฒนายางยนต์ ,ลานข้าวทวีชัยพืชผล , สิทธิโชคค้าวัสดุ , สิทธิพรวัสดุก่อสร้าง วันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่วันที่ 09.00-1600 น.
19/07/2565 09:00
19/07/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด