ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณจังเกิ้ลเฮาท์รีสอร์ท – บริเวณร้านอาหารครัวหญ้าคา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากช่องจะดับไฟเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
13/11/2562 09:00
13/11/2562 16:00
กฟส.หมูสี
044300166
ทวี ชุนเกาะ
ลำดับดาวน์โหลด