ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองจอก ม.8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการเชื่อมไลน์แรงสูงเพื่อจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงที่ปรับปรุงใหม่หน้าวัดหนองจอก
11/10/2562 10:00
11/10/2562 11:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
อุดม คำแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ