ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนมารีอุปถัมภ์
ดับไฟเพื่อรื้อถอนเสาระบบจำหน่ายแรงสูงจำนวน 15 ต้น
25/02/2564 09:00
25/02/2564 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394,045-663082
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด