ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านสาคู ขึ้นควนในทอน ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านสาคู ขึ้นควนในทอน ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายเขตเพิ่มเฟส นายอโนชา สิทธิโชค
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Baan Sakhu (Uphill Naithon) Moo 3 Sakhu Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 17 September 2021 from 09.00 am. - 04.00 pm.
17/09/2564 09:00
17/09/2564 16:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร